Om organisasjonen
Kontaktperson
Søknad
Gi en kort beskrivelse av lag/foreningens historie, aktivitet, medlemstall og planer framover.
Beskriv hva søknaden gjelder (prosjekt/aktivitet) og hvordan, hvorfor og når det skal gjennomføres.
Gi en kort begrunnelse.
KR
Vedlegg
Legg ved siste års regnskap og budsjett for neste år, eventuelt andre dokumenter.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Alle felter må fylles ut!

Registrerer all nødvendig informasjon til søknaden og send inn vedlegg som siste års regnskap og budjsett for neste for inneværende år, eventuelt andre dokumenter.

Du får også tilsendt en e-post med lenke for å kunne laste opp flere dokumenter i etterkant.

Finn din søknad